Tidak ada ikatan politik yang lebih penting daripada kita dengan rakyat.

By Sunday January 3rd, 2021 No Comments

Leave a Reply