TERAS KELIMA: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT Indeks Kesejahteraan…

By Friday October 25th, 2013 No Comments

TERAS KELIMA: MENSEJAHTERA KEHIDUPAN RAKYAT

Indeks Kesejahteraan Malaysia

143. Ternyata, kemakmuran negara tidak hanya bergantung kepada kemajuan ekonomi semata-mata, malah ianya perlu mengambil kira tahap kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Indeks Kesejahteraan Malaysia atau Malaysian Well-being Index atau MWI 2012 telah dibangunkan. Kerajaan akan terus merangka dasar serta strategi terbaik ke arah meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat.

#Bajet2014Original post: https://www.facebook.com/157851205951/posts/10151676022865952/

Leave a Reply