Saya diingatkan tadi bahawa ini adalah lawatan saya yang ke-52 di Sarawak…

By Thursday February 9th, 2017 No Comments

Saya diingatkan tadi bahawa ini adalah lawatan saya yang ke-52 di Sarawak sepanjang saya menjadi Perdana Menteri.

Alhamdulillah dalam mesyuarat bersama Kerajaan negeri tadi, saya dapati bahawa banyak yang telah kita laksanakan untuk kebajikan rakyat dan pembangunan Sarawak tetapi kerja kita masih belum selesai.

Saya yakin, dengan kerjasama yang erat Kerajaan Persekutuan dan Negeri, kita dapat memastikan Sarawak terus membangun dan mencapai visi untuk menjadi negeri maju menjelang tahun 2030.Original post: https://www.facebook.com/najibrazak/photos/a.294787430951/10154168848185952/?type=3

Leave a Reply