Press Statement

Perutusan YAB Perdana Menteri Kepada Pelajar-Pelajar Baru IPT 2013

By Monday September 2nd, 2013 No Comments

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

Hari ini adalah hari yang paling bersejarah dalam hidup saudara dan saudari kerana berjaya menjadi pelajar-pelajar baru Universiti dan akan menjadi warga kampus. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada ibu bapa saudara dan saudari yang semestinya menjadi orang yang paling gembira ketika ini.

Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi sekalian,

Sebagai anak muda yang berilmu, saudara/saudari menjadi harapan negara, untuk menjadi pewaris negara di masa hadapan. Oleh itu harapan saya dan seluruh kepimpinan negara, ambillah peluang dan kesempatan yang ada sekarang untuk menciptakan kecemerlangan akademik, tingkatkan pengetahuan yang ada, pupukkan budaya inovasi, kreativiti, kesukarelawan serta aspirasi universiti; dan yang paling penting sematkan perasaan cintakan agama, bangsa dan negara serta budaya bersyukur dan berterima kasih senantiasa. Kemajuan negara yang kita kecapi sekarang sejak tahun 1957, bukan dibina dengan sekelip mata tetapi ia dibina atas pengorbanan dan usaha yang berterusan oleh kepimpinan kerajaan yang sedia ada sejak merdeka lagi. Jadi, marilah kita bersama-sama teruskan masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.

Akhir kata, sekali lagi ucapan tahniah saya kepada saudara dan saudari kerana berjaya menjadi warga ilmuan di menara gading ini. Semoga saudara dan saudari akan terus mencipta kejayaan akademik di universiti dan seterusnya menjadi generasi muda pewaris negara yang boleh menjadi pengganti kepimpinan negara di masa hadapan.

Sekian, Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Leave a Reply