BlogGovernment/Policy

Pengumuman Gaji Minimum Sektor Swasta

By Monday April 30th, 2012 No Comments

Bismillahirahmanirahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia

Para pekerja Malaysia,

Alhamdulillah, marilah kita memanjat kesyukuran ke hadrat Ilahi, atas limpah kurniaNya dapat kita berhimpun dalam Majlis yang penuh bersejarah pada malam ini.

Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Menyambut Hari Pekerja 2012 kepada seluruh warga pekerja Malaysia. Sesungguhnya kejayaan Malaysia semalam, hari ini dan hari muka tidak mungkin tercipta tanpa sumbangan dan jasa Tuan-Tuan dan Puan-Puan para pekerja Malaysia.

Saya bagi pihak kerajaan dan rakyat ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas segala budi dan jasa lebih 12 juta warga pekerja Malaysia yang telah bersama-sama berusaha gigih untuk merealisasikan wawasan nasional ke arah Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Read more…

Leave a Reply