BlogPendidikan

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025

By Tuesday April 7th, 2015 No Comments

Hari ini, saya telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025. Pelan ini mengandungi 10 lonjakan iaitu

i) Graduan Holistik Berciri Keusahawanan dan Seimbang,
ii) Kecemerlangan Bakat
iii) Menghayati Pembelajaran Sepanjang Hayat
iv) Graduan Pendidikan
v) Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET)
vi) Kemampanan Kewangan; Pemantapan Tadbir Urus
vii) Ekosistem Inovasi
viii) Keunggulan Global
ix) Pembelajaran Dalam Talian Tahap Global dan
x) Transformasi Pendidikan Tinggi.

Lonjakan ini akan menyokong lima aspirasi sistem pendidikan yang memberi tumpuan kepada akses, ekuiti, kualiti, kecekapan dan perpaduan.

Saya yakin pelan ini akan memangkin transformasi dan ia boleh menentukan masa depan yang lebih cemerlang untuk negara Malaysia.

Untuk maklumat lanjut mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025, sila layari http://www.moe.gov.my/v/pemberitahuan-view?id=4662

blueprint facebook 1

blueprint facebook 2

blueprint facebook 3

blueprint facebook 4

Leave a Reply