Sesungguhnya tiada daya upaya kecuali dengan izin Allah Yang Maha Esa….

Leave a Reply