Blog

Pengumuman Penemuan di Medan Minyak Bertam

Sorry this entry isn’t available in the selected language

Dengan besar hati saya ingin mengumumkan bahawa saya telah diberitahu oleh pihak PETRONAS, yang mana salah sebuah usahasama minyak dan gas atau ‘Production Sharing Contract’ terdiri daripada anak syarikat PETRONAS, iaitu PETRONAS Carigali Sdn Bhd dan Lundin Oil telah baru-baru ini menemui penambahan rizab minyak di medan minyak Bertam yang terletak di Blok PM 307.

Dengan penambahan rizab ini, medan minyak Bertam kini dianggarkan mengandungi jumlah isipadu asal keseluruhan atau ‘oil in place’ sebanyak 64 juta tong. Bergantung kepada keputusan kajian kebolehlaksanaan teknikal dan komersial, pengeluaran minyak dijangka akan dicapai pada suku ketiga tahun 2014 dengan sasaran pengeluaran berjumlah antara17,500 hingga 20,000 tong sehari.

Read more…

Leave a Reply