Speeches

Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Kesebelas (MAPPA XI)

MEMETA WAWASAN MELAKSANA AMANAH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1Malaysia.

Y.A.B. Tan Sri Muhyiddin bin Mohd. Yassin,
Timbalan Perdana Menteri Malaysia,

Y.B. Menteri-Menteri,

Y.A.B. Menteri-Menteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri,

Y.B. Timbalan-Timbalan Menteri,

Y.Bhg. Tan Sri Mohd Sidek bin Hj. Hassan,
Ketua Setiausaha Negara,

Y.Bhg. Tan Sri Ismail Adam,
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia,

Y.Bhg. Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Datin-Datin, Dif-dif Kehormat,

Tuan-tuan dan puan-puan para penjawat awam yang saya hormati sekalian.

1. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah izin dan kurnia-Nya jua telah memungkinkan saya bertemu muka dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam Majlis Perdana Perkhidmatan Awam (MAPPA) buat kali yang ke-sebelas ini. Sesungguhnya interaksi dengan pegawai kanan pelbagai sektor dalam perkhidmatan awam seumpama ini amat wajar untuk membolehkan gagasan, hasrat dan jangkaan Kerajaan dapat dikongsi secara terus dan tulus.

2. Justeru, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Y.Bhg. Tan Sri Mohd. Sidek Hj. Hassan, Ketua Setiausaha Negara, juga kepada Y.Bhg. Tan Sri Ismail Adam selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang telah mengaturkan ruang dan kesempatan ini untuk saya menyampaikan pandangan dan pesanan sebagai panduan kepada kita semua dalam menggalas tanggungjawab selaku anggota pentadbiran dan penjawat awam.

3. Terutamanya juga saya ingin mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota perkhidmatan awam atas komitmen dan pencapaian cemerlang yang dicatatkan sepanjang tahun 2009. Apa yang lebih mustahak, saya dapati adalah, kesungguhan para pegawai awam untuk terus memahami dan mendokong hasrat Kerajaan ke arah kemakmuran negara serta kesejahteraan rakyat.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

4. Para bijak pandai menyebut, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Lantaran, di peringkat perencanaan saya menyaksikan sendiri iltizam luar biasa penjawat awam semasa sessi percambahan idea makmal NKRA yang telah berlarutan sehingga awal pagi. Di sudut lain, di peringkat perlaksanaan, rangkaian Klinik 1Malaysia yang saya kemukakan semasa Bajet pada bulan Oktober tahun lalu, Alhamdulillah telah pun menjadi realiti pada minggu pertama tahun ini apabila hampir 50 buah klinik telah mula beroperasi. Hakikat ini telah berjaya menyuntik kepercayaan tinggi rakyat terhadap perkhidmatan awam dan juga membuktikan bahawa jika ada tumpuan, ketanggungan dan motivasi tinggi, sebarang kerja dan cita-cita dapat dilunaskan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

5. Di persimpangan ini, satu persoalan pokok yang perlu ditanya dan diperoleh jawapannya untuk terus bergerak ke hadapan sebagai sebuah negara ialah, apakah sebenarnya sebuah kerajaaan yang baik? Nyatanya, kerajaan secara asas adalah mekanisma kolektif rakyat, bagi melaksanakan aspirasi yang tidak dapat dilakukan dengan berkesan secara bersendirian seperti memelihara keselamatan, memastikan kebajikan dan mencipta kemakmuran. Pada dasarnya lagi, kerajaan berdaya maju adalah kerajaan yang terus berusaha untuk menyediakan eko sistem terbaik agar setiap warga dapat mengembangkan potensi dan bakat mereka secara optima.

6. Oleh yang demikian, saya ingin perjelaskan dua prinsip penting kepada pentadbiran ini. Pertamanya, saya mahukan kehidupan rakyat hari ini lebih baik daripada hari semalam dan kehidupan mereka pada masa depan akan lebih baik lagi daripada hari ini. Ke arah matlamat tersebut, kerajaan perlu terus mengkhidmati rakyat dengan memakmurkan kehidupan serta memelihara kebajikan mereka.

7. Sekalipun kerajaan tidak mempunyai jawapan terhadap semua persoalan, namun dalam konteks sejarah Negara Malaysia telah terbukti selama ini kerajaan yang memerintah berjaya menangani aspirasi rakyat terbanyak. Sejak sekian lama, kerajaan bersungguh untuk mewujudkan eko sistem terbaik bagi merealisasikan hasrat menjadi sebuah negara maju serta berpendapatan tinggi.

8. Keduanya pula, adalah untuk menggerakkan ekonomi negara dan meletakkannya kembali atas landasan pertumbuhan yang sihat serta mapan. Matlamat ini telah menemui kejayaan awal yang memberangsangkan apabila kesan dua pakej stimulus fiskal telah mengembalikan pertumbuhan ekonomi negara kepada daerah positif, bermula suku ke-4 tahun 2009 daripada penguncupan tiga suku berturut-turut sebelumnya.

9. Di kesempatan ini, sayugia saya merakamkan penghargaan kepada para penjawat awam yang telah menjayakan kedua-dua pakej stimulus ini dengan tindakan yang pantas dan berkesan. Syabas dan Tahniah. Mustahaknya, kejayaan ini perlu dipertahan dan diperkukuhkan lagi bagi menetapkan kita berada di garis yang betul dalam merealisasikan wawasan nasional.

10. Secara keseluruhannya, harus barang diingat, dalam konteks aspirasi nasional untuk menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi ini, kerajaan akan melaksanakan pembaharuan dan perubahan secara lonjakan berganda, bukan lagi secara berdikit-dikit tanpa pula, mengenepikan agenda keadilan sosial.

11. Meniti di atas dua prinsip yang saya nyatakan itu, sebagai satu pentadbiran bersifat objektif, jelas dan berhalatuju, kerajaan telah menukilkan 4 Tiang Utama: Pertama, satu falsafah induk sebagai panduan yang bersifat merentas dasar serta pelaksanaan yakni 1Malaysia Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan; Kedua, satu prakarsa teras peranan kerajaan yakni Program Transformasi Kerajaan dan dua inisiatif ekonomi bagi memeta hala tuju jangka panjang, sederhana juga jangka pendek negara yakni Model Baru Ekonomi serta Rancangan Malaysia ke-10.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

12. Tiang Utama Pertama : Gagasan 1Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan adalah satu falsafah induk yang bersifat merentas dasar serta pelaksanaan kerana matlamat gagasan 1Malaysia adalah perpaduan nasional. Inilah matlamat yang menjadi cita-cita dan aspirasi semua warga Malaysia semenjak dahulu lagi.

13. Sama ada suka ataupun tidak, sebagai sebuah negara majmuk tanpa dipacu perpaduan nasional, apa pun cita-cita kebangsaan yang lain seperti usaha mencapai taraf hidup yang lebih baik untuk setiap warga akan hanya tinggal angan-angan kosong. Terbukti, tanpa perpaduan nasional tidak mungkin wujud kestabilan politik yang menjadi teras kepada segala-galanya.

14. Jelasnya, merealisasikan perpaduan nasional bukannya kerja sehari, seminggu, sebulan, setahun mahupun sedekad. Ia adalah usaha berterusan semenjak negara mencapai kemerdekaan lebih lima dasawarsa yang lalu. Ia akan terus menjadi perjuangan yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh itu, menjadi amanah kepada semua untuk terus membugar dan membajainya.

15. Tugas ini perlu dilaksana dengan kesedaran bahawa, pemupukan perpaduan nasional tidak berlaku dalam situasi yang bersifat utopia, ataupun segalanya sempurna. Ini pastinya menjadi cabaran kepada sebuah kerajaan yang bertanggungjawab untuk mengekalkan keseimbangan agar perpaduan nasional mampu terus tumbuh dan mekar.

16. Syukurlah, bapa-bapa kita telahpun menunjukkan jalan dan meletakkan asas yang kukuh bagi pencapaian perpaduan nasional ini, melalui dua faktor pemersatu yakni, dengan penggubalan undang-undang tertinggi negara dalam bentuk Perlembagaan Persekutuan dan juga Rukun Negara sebagai ideologi kebangsaan.

17. Kendati begitu, peraturan dan undang-undang tidak mungkin melenyapkan segala kebimbangan dan merungkaikan segala permasalahan. Untuk bergerak ke hadapan, rakyat Malaysia perlu berubah dari mendefinasikan diri mereka berasaskan perbezaan yang wujud kepada mencari kesamaan yang ada. Bukankah kita semua manusia biasa, yang hanya menumpang lalu di bumi Tuhan ini buat sementara waktu? Bukankah kita semua mendambakan perkara yang sama, iaitu kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak kita pada masa depan? Bukankah kita ini hamba-Nya menghirup udara yang sama di maya pada ciptaan-Nya?

18. Hakikatnya, Gagasan 1Malaysia tidak akan berjaya jika tidak didokong oleh prinsip Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan. Perpaduan pula tidak akan bermakna jika aspirasi, kebimbangan dan kepentingan setiap warga Malaysia tidak diambilkira. Perpaduan akan hanya menjadi retorik kosong jika pencapaian tidak diutamakan. Makanya, marilah kita menilai sesama kita bukan kerana warna kulitnya tetapi nilailah berasaskan keikhlasan dan integritinya.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

19. Tiang Utama Kedua: Kerajaan menyedari bahawa segala apa yang diaspirasikan tidak akan terjelma dan menjadi realiti tanpa pelaksanaan yang pantas, tepat dan berkesan. Inilah tugas para penjawat awam dalam memikul amanah yang dipertanggungjawabkan.

20. Melalui Program Transformasi, kita mahukan Kerajaan menjadi lebih responsif terhadap aspirasi dan lebih prihatin kepada denyut nadi rakyat. Seperti yang sering disebut, era kerajaan mengetahui segala-galanya sudah berakhir. Jadinya, kerajaan perlu bersifat sebagai pemudahcara dan bukannya “absolute arbiter of wisdom”.

21. Melalui enam bidang keberhasilan utama atau NKRA dan Indeks Petunjuk Prestasi atau NKPI pula, matlamat serta keberkesanan kerajaan akan bersifat lebih telus dan kuantitatif. Rakyat bukan sahaja akan dapat mengetahui apakah matlamat kerajaan dan kaedah pelaksanaanya tetapi juga turut memainkan peranan dalam menggubalnya.

22. Seterusnya, Tiang Utama Ketiga dan Keempat adalah dua prakarsa penting ekonomi yakni Model Baru Ekonomi dan Rancangan Malaysia Kesepuluh. Di sini, untuk mencapai cita-cita nasional bagi menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi, memerlukan kita keluar dari perangkap atau kepompong paradigma serta struktur negara berpendapatan sederhana. Ia bukan satu tugas yang mudah, namun, ia tidak juga sesuatu yang mustahil. Jika ditinjau susurgalur sejarah ekonomi negara maka kita akan dapat menyaksikan bagaimana setiap cabaran era baru berjaya kita tangani hasil kerjasama erat antara rakyat dan kerajaan melalui pendekatan berhemah yang sentiasa berada di hadapan keluk bersifat sistematik lagi pragmatik.

23. Hasilnya, dari sebuah ekonomi pertanian berpendapatan rendah yang bergantung kepada eksport komoditi, kita telah berjaya meningkat menjadi sebuah ekonomi perindustrian berpendapatan sederhana tinggi dan merupakan antara 20 negara pengeksport terbesar di dunia. Ketahuilah bahawa ini bukan satu pencapaian yang mudah mahupun bersifat biasa. Bersyukurlah, kerana bukan semua negara mampu mencapai apa yang berjaya kita kecapi.

24. Namun hari ini, cabaran yang kita hadapi amat berbeza iaitu bagaimana untuk meningkatkan taraf ekonomi negara daripada sebuah negara berpendapatan sederhana tinggi kepada negara berpendapatan tinggi. Apabila saya menggunakan istilah negara berpendapatan tinggi bukanlah maksud saya kita beraspirasi untuk menjadi seperti sesetengah negara yang pernah saya lawati di mana kos hidupnya begitu tinggi sehingga kualiti hidup dikompromi dan lumpuh nilai manusiawinya.

25. Apa yang kita inginkan ialah peningkatan selari di antara pendapatan dan kualiti kehidupan. Peningkatan pendapatan harus berkadar terus, bukan berkadar songsang dengan peningkatan mutu hidup. Tidak ada gunanya pendapatan yang tinggi jika, “we cannot afford to spend quality time with our families and be able to take the time to smell the roses’’.

26. Lalu, bagi mencapai matlamat ini, iktisad negara perlu meningkat dalam rantaian nilai ekonomi. Kita mesti melabur dan menarik pelaburan dalam sektor yang mampu menjana pulangan yang besar. Hari ini, bidang ekonomi yang terbabit bergantung kepada input kreativiti, inovasi dan nilai tambah yang tinggi.

27. Pokoknya, realiti semasa membuatkan kita tidak boleh lagi alpa berenang di lautan merah sebagai sebuah ekonomi yang hanya mampu menarik pelaburan dalam sektor-sektor yang bernilai rendah. Ketagihan kepada buruh murah berkemahiran rendah serta sumber asli akan hanya menumpulkan daya saing ekonomi negara dan seterusnya dalam jangka panjang menjejaskan taraf hidup rakyat Malaysia.

28. Kebergantungan dan kegianan, seperti saya sebutkan di atas akan hanya menjadi faktor penolakan yang mengakibatkan penghijrahan keluar tenaga mahir tempatan. Ini kerana, rakyat tempatan berkemahiran tinggi sudah tentu akan gagal mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran mereka. Sayang sekali, akhirnya kemahiran yang mereka miliki akan tertumpah khidmatnya di bumi asing dan rugilah kita.

29. Tambahan lagi, dengan fenomena ketirisan pekerja berkemahiran tinggi, lengkaplah putaran yang akan melemaskan kita dalam perangkap pendapatan pertengahan. Beringatlah bahawa, di celah-celah era globalisasi ini ‘’our loss is always somebody elses gain‘’. Jika gejala ini terus berlaku dan tidak ada sebarang usaha untuk merubahnya, maka, cita-cita negara untuk menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi hanya akan tinggal impian.

30. Selanjutnya, dalam waktu terdekat kerajaan akan menzahirkan Rancangan Malaysia Ke-10 sebagai siri mutakhir rancangan pembangunan lima tahun negara. Ia merupakan blok binaan pertama kepada “road map” Model Baru Ekonomi. Ia akan menjadi jendela sulung kita ke arah Wawasan 2020. RMK-10 ini yang akan berjalan dari tahun 2011 hingga 2015 akan diikuti kemudiannya oleh jendela kedua dalam bentuk Rancangan Malaysia Ke-11. Tempoh ini merangkumi tahun-tahun 2016 hingga 2020. Sesungguhnya, Kedua-dua rancangan Malaysia ini adalah penting demi masa depan rakyat dan kemakmuran negara.

31. Oleh sebab itu, kita tidak boleh takut mahupun bimbang untuk melaksanakan pembaharuan dan penambahbaikan kerana jika kita mengambil sikap suka melewatkan apa yang perlu diubati dengan segera hanya kerana kita khuatir terhadap kesakitan yang bakal ditempuhi dek kerana rawatan tersebut, maka kita sebenarnya sedang mendedahkan diri untuk ditimpa bencana yang lebih serius.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

32. Sepanjang tempoh pentadbiran, pelbagai inisiatif, perubahan dan penambahbaikan sedang, serta telah dilaksanakan bagi meningkatkan motivasi kerja serta produktiviti perkhidmatan awam. Baru-baru ini, kerajaan telah melaksanakan perubahan skim perkhidmatan Pegawai Kanan Polis dan Pegawai Rendah Polis serta Konstabel yang melibatkan jumlah seramai hampir 99,000 anggota. Perubahan skim perkhidmatan ini adalah berlandaskan prinsip taraf kemasukan yang telah dinaikkan. Berdasarkan prinsip ini juga pihak kerajaan telah meluluskan kenaikan gaji bagi pangkat Inspektor, Penolong Penguasa Polis dan Timbalan Penguasa Polis. Ini hakikatnya adalah kesinambungan kenaikan kepada lain-lain pangkat yang telah dilaksanakan pada masa lalu.

33. Lantas, saya ingin menegaskan bahawa kenaikan ini seharusnya disyukuri dan menjadi pemangkin kepada peningkatan produktiviti. Mudah-mudahan ia akan membantu membendung pelbagai hambatan negatif terutama sekali godaan rasuah.

34. Selain itu, kerajaan juga komited untuk menyediakan prasarana kesihatan yang terbaik dan berkemampuan untuk rakyat. Kerajaan turut bersetuju untuk melaksanakan penambahbaikan laluan kerjaya pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia secara komprehensif dari gred lantikan hingga ke Gred 54 dengan peluang peningkatan dalam tempoh yang lebih wajar.

35. Semua usaha ini akan membabitkan tambahan perbelanjaan kerajaan yang dianggarkan sejumlah RM 200 juta setahun. Oleh yang demikian, kerajaan berharap Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi di KKM akan terus memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

36. Dalam usaha mengukuhkan khidmat sektor awam lagi, kerajaan telah menggerakkan inovasi dengan memperkenalkan sistem kemasukan pelbagai peringkat yang bertujuan menarik bakat-bakat terbaik di luar pasaran Perkhidmatan Awam. Bagi menggapai hasrat kepimpinan global ini, di antara formula baru yang telah diterokai dan dilaksanakan ialah kemasukan pelbagai gred terhadap pegawai-pegawai secara inter-skim perkhidmatan.

37. Sebenarnya, terdapat 31 skim perkhidmatan dalam sektor awam memperuntukkan Kelayakan Masuk Pelbagai di mana, gaji permulaan yang lebih tinggi akan diberi berdasarkan kelayakan akademik, kelayakan professional serta kompetensi-kompetensi lain yang berkaitan.

38. Nampaknya, hasrat dan kesungguhan Kerajaan untuk memperkukuh dan memodenisasikan perkhidmatan awam dengan menarik bakat terbaik melalui Program Cross Fertilization telah membuahkan hasil dan sudah mula menambat hati generasi muda untuk menabur jasa kepada negara. Kerajaan akan meneruskan program-program Cross Fertilization ini dengan beberapa pihak lain seperti agensi antarabangsa, syarikat multinasional, Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara, Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak serta negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Johor.

39. Di sini, saya berterima kasih kepada Y.Bhg Tan Sri Ketua Setiausaha Negara kerana mengambil ownership ke atas program Cross fertilization di mana saya difahamkan Y.Bhg Tan Sri KSN telah mengadakan perjumpaan berkala dengan peserta PCF setiap 2 bulan bagi mendapatkan maklum balas secara langsung dari mereka. Impak yang ditunjukkan sangat memberangsangkan. Melalui program sebegini, Kerajaan percaya bahawa, matlamat untuk membangunkan pemimpin generasi baru yang berpotensi dan berprestasi tinggi di sektor awam akan tercapai akhirnya dan meletakkan Malaysia setanding dengan negara-negara maju di dunia.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

40. Salah satu lagi agenda nasional bagi merealisasikan matlamat Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi ialah pengeluaran modal insan yang berkualiti. Untuk itu kita mahukan institusi pengajian tinggi awam mempunyai murabbi yakni tenaga pengajar dan penyelidik yang terbaik dan bermotivasi. Kerana itulah, kerajaan akan mengkaji skim perkhidmatan pensyarah IPTA dan pensyarah Institut Perguruan. Hari ini contohnya, seorang profesor di IPTA hanya boleh mencapai Gred Khas A. Kita akan mengkaji semula untuk membenarkan Profesor di IPTA naik hingga peringkat tertinggi Turus tanpa perlu memegang sebarang jawatan pentadbiran di IPTA terbabit.

41. Untuk itu satu mekanisme khas akan diwujudkan pada peringkat nasional yang akan melibatkan elemen panel berkecuali dan “peer review’’ bagi memastikan penilaian yang adil diberi terhadap proses kenaikan gred ini. Kenaikan tersebut, hendaklah berdasarkan meritokrasi kerana negara memerlukan yang terbaik. Mahu tidak mahu, dalam apa jua bidang dan lapangan, kita tidak boleh bertolak ansur dengan tahap mediokriti atau budaya kecincaian. Pokok pangkalnya, kita mahukan IPTA di Malaysia menjadi ‘’paragon of excellence’’.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

42. Dalam pada itu, ingin saya nyatakan di sini bahawa saya mendengar bisikan dan suara hati para penjawat awam. Saya tahu dan saya peduli. Jangan berasa gundah gulana dan menganggap saya tidak prihatin atau tidak peka walaupun bisikan itu datang secara perlahan dan bersifat sayup-sayup kedengaran.

43. Oleh itu, saya telahpun mengarahkan satu kajian komprehensif terhadap penggunaan sistem “pool’’ yang wujud sebagai alat tindakan pentadbiran bersifat menghukum. Dalam kata lain, elemen ‘’natural justice’’ iaitu hak untuk didengar dan dinilai secara berkecuali perlulah menjadi sebahagian daripada prosedur.

44. Di penjuru yang lain, kerajaan juga akan mengkaji konsep “closed service”. Kita tidak mahu penjawat awam menjadi jumud oleh kerana sudah terlalu selesa dengan kedudukan masing-masing akibat tidak dapat lagi meningkat dalam karier masing-masing.

45. Saya mahukan JPA memberi lebih perhatian kepada ehwal ‘’continuing education’’, ‘’skills upgrading”, “succession planning” dan ‘’career advancement’’ para penjawat awam. Penjawat-penjawat awam muda terutamanya yang terlibat dengan tugas-tugas diplomasi dan rundingan antarabangsa perlulah didedahkan dengan pengalaman yang secukupnya.

46. Melentur buluh kata orang, biarlah dari rebungnya. Janganlah melihat sebagai satu kerugian untuk menghantar pegawai-pegawai muda ini untuk terlibat dengan rundingan-rundingan antarabangsa kerana dengan cara ini sahajalah mereka dapat menimba pengalaman. Sehubungan itu, para penjawat awam hendaklah dari masa ke semasa memahirkan diri dengan menguasai pelbagai bahasa.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

47. Bagi menyangga, empat tiang utama yang telah saya kumandangkan tadi, perlu didokong pula oleh empat nilai asas pelengkap; Pertama: Membudayakan Kreativiti dan Inovasi. Mahu tidak mahu para penjawat awam mesti berfikir di luar lingkungan kotak. Saya tidak mahu budaya “automation’’ menjadi satu hakikat kehidupan dalam sektor awam. Kita seharusnya berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab dan amanah dengan mencari penyelesaian-penyelesaian kreatif dan inovatif di luar kelaziman.

48. Kedua : Mementingkan Kepantasan bertindak dan membuat keputusan. Janganlah kita melengahkan apa yang mampu kita laksanakan hari ini kepada hari esok atau lusa. Mengambil petua orang tua-tua, kerja bertangguh tidak menjadi, kerja beransur tidak bertahan. Dalam konteks ini janganlah kita lambatkan apa yang kita boleh selesaikan saat ini kepada detik, minit, jam, hari, minggu, bulan mahupun tahun yang berikutnya. Sememangnya kepantasan bertindak dan membuat keputusan akan menyebabkan keyakinan rakyat bertambah kepada kerajaan.

49. Kerajaan perlu dilihat pantas mengotakan janji. Contoh terbaik adalah, apabila saya mengumumkan Klinik 1Malaysia dalam ucapan bajet tahun lalu, lebih kurang dua bulan kemudian ia sudah menjadi realiti. Begitulah juga imbuhan tetap bulanan kepada Johan Qari dan Qariah Tilawah Antarabangsa, telah kita tunaikan tidak sampai 3 minggu setelah diumumkan.

50. Kepantasan bertindak dan membuat keputusan seperti ini akan juga meningkatkan “velocity of money’’ atau halaju kitaran wang dalam sistem ekonomi negara. Keputusan cepat, pantas dan tanpa bertangguh perlu dibuat terutamanya yang melibatkan kelulusan urus niaga, pemberian lesen, development order, tender, kontrak, sebut harga, pembayaran kerja dan lain-lain perkara yang melibatkan implikasi kewangan kerana ia mampu merangsang pertumbuhan ekonomi negara seterusnya menambah kekayaan nasional. Hal ini tidak lain tidak bukan, pada analisa akhirnya akan menguntungkan negara dan rakyat. Jelas sekali, budaya melambat-lambatkan sesuatu keputusan akan hanya merugikan rakyat dan negara.

51. Ketiga : Nilai untuk Wang atau “Value for money’’. Dalam aspek ini, pembaziran, penyelewengan dan gejala salah urus hendaklah dihapuskan daripada pengurusan kewangan awam. Sesungguhnya, setiap ringgit dan sen perbelanjaan hendaklah mendapat pulangan nilai paling maksima kepada kerajaan dan rakyat. Dalam kata lain, kerajaan perlu berhemah dalam perbelanjaannya.

52. Untuk mencapai matlamat nilai untuk wang, maka kaedah pengurusan nilai atau “value management” perlulah diterapkan dalam semua pengurusan projek-projek kerajaan bermula dari peringkat awal lagi. Pengurusan nilai perlu menjadi wahana yakni alat pengurusan atau “management tool” untuk mencapai nilai untuk wang. Dengan kaedah ini diharapkan dapat mengubah cara kita merancang dan melihat sesuatu projek. Kita perlu menyoal assumption atau andaian yang ada, adakah terdapat kaedah atau cara yang lebih baik untuk mendapat pulangan optimum kepada perbelanjaan kerajaan.

53. Ada banyak contoh di mana perbelanjaan kerajaan berjaya dijimatkan dengan pengurusan nilai. Ia seharusnya merangkumi pra dan pasca projek termasuklah pemilihan lokasi, rekayasa dan reka bentuk sehingga pemilihan bahan pembinaan yang bersesuaian. Kita perlu mengambil kira “total life cycle cost’’ atau kos keseluruhan kitar hayat sesuatu projek. Sekiranya kita tidak mengambil kira kos-kos yang tersembunyi termasuk kos penyelenggaraan, maka, ia mungkin mendatangkan kesan negatif terhadap kesihatan kewangan kerajaan kemudian hari nanti.

54. Sehubungan itu, sukacita saya mengesyorkan bahawa ganjaran istimewa akan diberikan kepada mana-mana pegawai atau kumpulan pegawai yang berjaya mendatangkan penjimatan yang besar kepada pihak kerajaan. Pendek kata, kita mahu para penjawat awam sentiasa mencari kaedah pelaksanaan yang berkesan dan efektif melibatkan penjimatan. Ertinya dengan jumlah kos yang sama tetapi kita berupaya mendapat kualiti yang lebih baik.

55. Keempat : Nilai Integriti. Sememangnya, transformasi ke arah menjadi masyarakat maju bukan sahaja diasaskan kepada kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga kemajuan dalam pembangunan sosial, budaya, intelek dan rohani. Fokus terpenting bagi pembangunan sedemikian ialah peningkatan dan pemantapan etika dan integriti yang perlu menjadi budaya masyarakat. Ringkasnya, tanpa integriti maka segalanya tidak akan bermakna.

56. Sesungguhnya, penjawat awam adalah khadam pemelihara kepentingan awam atau “Custodian of the public interest”. Jika tuan-tuan dan puan-puan sekalian tidak memiliki integriti maka kepercayaan dan keyakinan rakyat akan hilang. Kata pepatah lama, harimau mati meninggalkan belang manusia mati meninggalkan nama. Kita boleh mencari kuasa, kekayaan, kedudukan dan ilmu pengetahuan tetapi tanpa integriti kita tidak akan mempunyai nama yang baik sedangkan nama yang baik amatlah mustahak. Inilah yang akan dikenang oleh rakyat dan dicatat dalam sejarah.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

57. Kesimpulannya, empat tiang utama dan empat nilai asas sebagai pelengkap ini merupakan lapan tonggak perdana pentadbiran saya. Setiap satu saling melengkapi antara satu sama lain. InsyaAllah jika lapan tonggak perdana ini dijunjung dan dipegang erat, ia akan memandu para penjawat awam, rakyat dan negara ke arah masa depan yang kita cita-citakan bersama.

58. Di atas semuanya, para penjawat awam perlu mendakap realiti berkhidmat untuk rakyat sebagai satu keluarga besar. Maksud saya, janganlah ada budaya dan mentaliti keterpisahan antara penjawat awam dan rakyat yang selama ini hanya dianggap kelayan atau pelanggan. Saya mahukan penjawat awam dan rakyat yang dikhidmati menjadi sebagai satu keluarga besar. Dalam erti kata lain, khidmat yang diberi hendaklah mencerminkan kesungguhan seperti mana kita ingin memberi yang terbaik kepada keluarga sendiri. Pastinya nanti laungan Rakyat Didahulukan tiba pada maknanya.

59. Kita juga tidak mahu ada mentaliti silo dalam perkhidmatan di mana masing-masing penjawat awam melihat kepentingan terhad kepada jabatan, agensi dan kementerian mereka sahaja. Sepatutnya, budaya bekerja sebagai satu pasukan dan saf yang kukuh hendaklah merentasi silo atau kokun masing-masing demi kepentingan rakyat. Barulah nanti kerajaan akan dapat menunaikan amanahnya mengkhidmati rakyat secara tuntas.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan,

60. Mendasari segalanya adalah kesetiaan para penjawat awam adalah sine qua non kepada kewujudan pentadbiran. Jumlah penjawat awam terkini melebihi sejuta orang. Kesatuan fikiran dan kesatuan tindakan adalah prasyarat kepada kejayaan yang kita idamkan. Kesetiaan adalah nilai paling mustahak yang menunjang budaya sepasukan. Kesetiaan yang saya maksudkan di sini adalah kesetiaan kepada negara berlandaskan kesetiaan kepada perlembagaan. Dalam kata lain, satu bentuk kesetiaan yang penuh profesional oleh para penjawat awam.

61. Dalam situasi ini, moleklah kita mengambil mafhum dan pedoman daripada Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 59: Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ‘Ulil-Amri’ yakni para pemerintah dan orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Pendek kata, apapun kecenderungan peribadi atau siapapun yang diidolakan, bila bekerja hendaklah taat setia kepada mandat amanah rakyat yakni pentadbiran negara yang telah dipilih. Nescaya, Allah S.W.T akan memberkati kita.

62. Pepatah Arab menyebut, “Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang mendapat”. Mengakhiri kalam, saya mahukan nilai-nilai kerja bermutu tinggi, kehebatan bertindak, kesungguhan, ketabahan, proaktif dan komitmen jitu sebagai satu pasukan terus disemai, tumbuh, kembang dan mewangi dalam perkhidmatan awam.

63. Itulah tonggak peradaban bangsa yang mampu mencapai kecemerlangan seperti terakam dan tergambar dalam Sejarah Melayu “Belum diseru sudah menyahut, belum dipanggil sudah datang, belum disuruh sudah pergi”. Mudah-mudahan, tahun 2010 ini dan dekad seterusnya menjanjikan pelbagai lagi kejayaan buat kita semua.

Sekian, terima kasih. Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Leave a Reply