News_archive

MALAYSIA KOMITED PASTIKAN KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN, KATA NAJIB

By Monday July 18th, 2011 No Comments

KUALA LUMPUR, 18 Julai (Bernama) Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini berkata Malaysia komited untuk melindungi dan memastikan kebebasan berterusan badan kehakiman. Beliau berkata badan kehakiman yang bebas merupakan komponen teras demokrasi, dan satu daripada intipati paling penting bagi pencapaian negara. “Melindungi dan memastikan kebebasan berterusan badan kehakiman merupakan suatu keutamaan yang Malaysia benarbenar komited. Boleh dikatakan Badan Kehakiman Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. “Tiga dekad pertama selepas kemerdekaan adalah bebas daripada pergolakan tetapi pada akhir 1980an telah menyaksikan perubahan besar dan kontroversi, yang telah mendapat banyak kritikan daripada awam dan spekulasi. Kemerosotan keyakinan awam terhadap badan kehakiman diperakui dan langkah segera telah diambil untuk memperkukuhkan dan melindungi kebebasan badan kehakiman,” katanya pada perasmian Persidangan Majistret dan Hakim Komanwel 2011 (CMJA), di sini. Teks ucapan Perdana Menteri dibacakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz. Turut hadir ialah Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi. LAGI NAJIBKEHAKIMAN 2 KUALA LUMPUR Najib juga berkata akauntabiliti badan kehakiman juga banyak membantu membina keyakinan dalam sistem dan terhadap para hakim. “Tujuannya ialah untuk meningkatkan dan memantapkan pentadbiran keadilan dan akses kepada keadilan. Meningkatkan dan menggalakkan pembangunan berterusan kemahiran badan kehakiman bagi meningkatkan prestasi badan kehakiman, serta memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk menggalakkan dan memastikan sistem penyampaian yang telus, efisien dan cepat, dicapai. “Memantapkan badan kehakiman sebagai sebuah institusi merupakan proses evolusi berterusan. Di Malaysia, yang penduduknya terdiri daripada berbilang kaum, adalah amat penting bagi mahkamah memenuhi keperluan setiap warganegaranya, dengan melakukan penambahbaikan dan meningkatkan akses kepada keadilan. Kami telah melakukan pembaharuan komprehensif yang telah dapat meningkatkan tahap keefisienan mahkamah di Malaysia secara drastik. “Pembaharuan badan kehakiman di masa depan adalah amat penting untuk memastikan ekonomi negara mengalami pertumbuhan berterusan dan untuk melindungi kebebasan sivil penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan menganut pelbagai agama. Saya percaya forum ini akan memberikan persekitaran yang baik bagi dialog antara badan kehakiman untuk bertukartukar pandangan, pengalaman dan idea mengenai bagaimana pluralisme boleh terus wujud dalam bidang kuasa kita tanpa menimbulkan konflik. “Ringkasnya bagaimana untuk membina pendekatan positif dan konstruktif terhadap pluralisme di masa depan. Mungkin pendekatan bersama boleh diwujudkan, jika pun bukan pemulihan bersama,” katanya. LAGI NAJIBKEHAKIMAN 3 (AKHIR) KUALA LUMPUR Sementara itu, objektif persidangan ini ialah meningkatkan persefahaman antara pegawai badan kehakiman di semua peringkat dalam negara Komanwel mengenai pelbagai isu, membincangkan pelbagai pendekatan terhadap isuisu berbeza di semua negara Komanwel, memastikan penguatkuasaan undangundang di semua negara Komanwel dan berkhidmat kepada semua rakyat Komanwel. Topik yang dibincangkan termasuk trend masa kini dalam bidang Resolusi Pertikaian Alternatif, Undangundang Korporat dan Komersil, Hak Asasi Manusia, Etika Undangundang & Badan Kehakiman, Undangundang Keluarga, Akauntabiliti & Kebebasan Badan Kehakiman dan topik berkaitan undangundang kontemporari yang lain. Sebanyak 320 peserta dari 32 negara mengambil bahagian dalam persidangan empat hari itu.

Sumber : Bernama

Leave a Reply