Maknanya tidak ada lagilah apa-apa yang boleh kita katakan harga barang naik…

By Wednesday May 10th, 2017 No Comments

Leave a Reply