Blog

Majlis Makan Malam Penghargaan Huazong

By Saturday May 30th, 2015 No Comments

Dalam Majlis Makan Malam Penghargaan Persekutuan Persatuan Cina Malaysia (Huazong) semalam, saya telah berkata bahawa setiap lapisan masyarakat Malaysia perlu mengamalkan sikap saling hormat-menghormati antara satu sama lain terutamanya dalam konteks kepercayaan agama dan budaya masyarakat majmuk di negara kita.

Sebagai Perdana Menteri, saya mewakili semua masyarakat dan etnik di Malaysia dan saya percaya bahawa kita haruslah meneruskan konsep kesederhanaan serta menolak sebarang bentuk ekstremisme bagi mengekalkan keharmonian dan perpaduan Malaysia.

An6ytss1xWpp340t8fi4NGOMTZCJN_2upY5aueSiDFwA

AoJcFvCTWYQq9_qRPAklvFhz1BeMprS9-5MsyYoby7ax

Alamkw-1zwmRMgUf1XRIWC9Mk4jEbnScxkHQ34vakPCs

AhNU3dYn7KRhmqIAAjaKxEOPhO5_B415uloOy2uzdEp6

Leave a Reply