Press Statement

Kenyataan Perdana Menteri Pengurangan Perbelanjaan Sektor Awam

By Monday December 30th, 2013 No Comments

Saya ingin memaklumkan bahawa Kerajaan telah mengambil keputusan untuk melaksanakan sebelas langkah bagi mengurangkan perbelanjaan sektor awam bermula 1 Januari 2014.

Ini adalah selaras dengan hasrat Kerajaan untuk mengamalkan perbelanjaan yang lebih berkhemah pada tahun depan.

Langkah-langkah penjimatan yang lain untuk sektor awam akan diperkenalkan dari semasa ke semasa berdasarkan kepada keperluan dan keadaan semasa.

Keputusan ini telah dibuat setelah berunding dengan Timbalan Perdana Menteri, YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Setiausaha Negara, YBhg.Tan Sri Ali Hamsa.

Sebelas langkah tersebut adalah seperti berikut:

1) Elaun keraian YB Menteri-Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri akan dikurangkan sebanyak 10 peratus. Elaun keraian bagi pegawai kanan kerajaan Gred Jawatan Utama Sektor Awam C (JUSA C) ke atas akan dikurangkan sebanyak 5-10 peratus;

2) Pengurangan sebanyak 5 peratus kos utiliti elektrik di kesemua Kementerian/Jabatan/Agensi/Premis Kerajaan;

3) Kemudahan bayaran tol bagi pegawai kanan kerajaan (Gred JUSA C ke atas) dikurangkan sebanyak RM50-RM100 atau 30 peratus;

4) Permohonan baru bagi pengubahsuaian ruang pejabat Kementerian/ Jabatan/Agensi/Premis Kerajaan dibekukan;

5) Mengetatkan pelantikan juru perunding atau ‘consultant’ untuk projek-projek fizikal Kerajaan termasuk dalam menjalankan feasibility study,dimana cadangan pelantikan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu kepada Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara untuk kelulusan;

6) Mengurangkan penggunaan syarikat pengurusan acara atau ‘event management’ serta pemberian saguhati (door gifts) atau cenderamata untuk penganjuran persidangan atau majlis-majlis kerajaan yang membabitkan Anggota Pentadbiran dan penjawat awam;

7) Pindaan terhadap kelayakan Tiket Penerbangan Domestik dan Antarabangsa bagi penjawat awam. Sebagai contoh, kelayakan penerbangan sektor domestik bagi penjawat awam Gred JUSA C ke bawah ialah Kelas Ekonomi;

8) Mengurangkan penyediaan makanan dan minuman semasa penganjuran persidangan, seminar, mesyuarat, kursus, bengkel atau sebarang acara rasmi Kerajaan;

9) Mengurangkan penggunaan kain pemidang (bunting dan banner)  bagi penganjuran persidangan, seminar, mesyuarat, kursus, bengkel atau sebarang acara rasmi Kerajaan;

10) Mengoptimakan penggunaan ruang pejabat sedia ada untuk mengurangkan sewaan premis pejabat; dan

11) Mengaplikasikan pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) dengan mengoptimakan penggunaan Pusat Latihan 1Malaysia atau 1Malaysia Training Center (1MTC)  dan juga kemudahan-kemudahan di institusi-institusi latihan milik kerajaan bagi penganjuran kursus, seminar dan bengkel.

 

Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak

Putrajaya

30 Disember 2013

Leave a Reply