Islam adalah agama yang mengajak, menjurus kita kepada jalan kesederhanaan.

By Thursday July 2nd, 2015 No Comments

Leave a Reply