Blog

Institusi Pondok Di Malaysia

By Monday May 23rd, 2016 No Comments

Institusi pondok di Malaysia memainkan peranan yang penting, dan kita amat menghormati serta menghargai sumbangan dan jasa institusi ini serta warga di sebaliknya dalam melahirkan golongan ilmuwan celik Al-Quran dan berakhlak tinggi yang mampu mengembangkan syiar Islam.

ijtimak

Sejurus dengan itu, saya berbesar hati mengumumkan peruntukan sebanyak RM2.5 juta buat Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia di Majlis Perasmian Penutup Ijtimak Pondok Malaysia 2016 di Terengganu hari ini.

Sebahagian daripada peruntukan tersebut berupa geran sebanyak RM2 juta bagi tujuan kajian mengenai institusi pondok di Malaysia dan juga untuk membawa institusi ini ke era moden dan lebih maju selain mengguna pakai teknologi terkini termasuklah instrumen media sosial.

ijtimak-2

Sebahagian lagi sebanyak RM500 ribu diluluskan sebagai dana bagi Tabung Kasih Perdana Menteri, di mana kewujudan dana ini bertujuan menjadi simpanan dan boleh memberi bantuan kepada institusi pondok yang mengalami malapetaka atau musibah dengan kadar segera.

ijtimak-3

Selain itu, saya berharap agar usaha dapat digiatkan untuk mengkaji dan memastikan institusi-institusi pondok tidak berdaftar yang bertebaran serata negara, supaya mendaftar agar kita dapat pastikan bantuan sampai kepada mereka, terutamanya untuk menjaga kebajikan para pelajar.

ijtimak-4

Leave a Reply