BlogFeatured Articles

Hasil dan kejayaan lawatan kerja ke Amerika Syarikat

By Monday October 30th, 2017 No Comments

YAB Perdana Menteri menjawab pertanyaan YB Bintulu, Dato’ Seri Tiong King Sing, berkenaan hasil lawatan kerja Perdana Menteri ke Amerika Syarikat pada September lalu dan apakah kejayaan yang telah dicapai melalui lawatan tersebut. – Admin

SOALAN

Apakah hasil lawatan kerja Perdana Menteri ke Amerika Syarikat pada September lalu dan apakah kejayaan yang telah dicapai melalui lawatan tersebut?

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

Izinkan saya menjawab bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Simpang Renggam pada 30 Oktober 2017, Yang Berhormat Ketereh pada 8 November 2017, Yang Berhormat Tenom pada 13 November 2017, Yang Berhormat Ipoh Timur pada 14 November 2017, Yang Berhormat Kota Tinggi pada 16 November 2017, Yang Berhormat Dungun pada 20 November 2017, Yang Berhormat Kerian pada 21 November 2017 dan Yang Berhormat Paya Besar pada 29 November 2017 yang bertanyakan soalan berkaitan perkara yang sama.

Tuan Yang di-Pertua,

• Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bintulu atas pertanyaan yang dikemukakan.

Tuan Yang di-Pertua,

• Hubungan dua hala Malaysia dan Amerika Syarikat telah terjalin sejak 1957. Malaysia dan Amerika Syarikat mempunyai hubungan dua hala yang mesra, serta telah menjalinkan kerjasama yang erat dalam pelbagai bidang. Hubungan yang baik ini telah dipertingkatkan ke tahap Perkongsian Komprehensif (Comprehensive Partnership) sejak tahun 2014 dalam pelbagai bidang kerjasama utama, seperti politik, ekonomi, keselamatan, pertahanan dan sebagainya.

• Selain itu, untuk makluman ahli Dewan juga, Amerika Syarikat merupakan rakan dagang ketiga terbesar bagi Malaysia pada tahun 2016 dengan jumlah dagangan sebanyak RM135.9 billion.

Tuan yang di-Pertua,

• Lawatan Kerja saya ke Amerika Syarikat adalah di atas jemputan Presiden Donald J Trump dan telah berjalan dengan jayanya. Lawatan ini telah meningkat dan memperkukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Amerika Syarikat baik dari segi politik, ekonomi, serta kerjasama dengan Amerika Syarikat di peringkat antarabangsa. Pelbagai bidang kerjasama dua hala telah dibincangkan terutamanya dalam bidang perdagangan dan pelaburan, keselamatan serta tindakan-tindakan bagi membanteras keganasan.

Tuan yang di-Pertua,

• Aspek hubungan perdagangan dan pelaburan duahala merupakan salah satu komponen utama lawatan saya ke Amerika Syarikat. Aspek ini dititikberatkan memandangkan Pentadbiran Amerika Syarikat yang diketuai oleh Presiden Donald J. Trump dilihat mempunyai pandangan yang berbeza berhubung polisi ekonomi, perdagangan dan pelaburan dari yang diamalkan oleh Pentadbiran Kerajaan Amerika Syarikat sebelum ini.

• Antara pendirian-pendirian utama Presiden Trump yang dilihat boleh memberi impak kepada Malaysia, adalah seperti berikut:

• kepercayaan beliau bahawa defisit perdagangan yang dihadapi oleh Amerika Syarikat yang semakin bertambah sejak tahun 1975; dan

• keinginan Amerika Syarikat untuk memastikan level playing field atau kesamarataan dalam urusan perdagangan dan pelaburan.

• Dengan ketidaktentuan dan peralihan polisi perdagangan dan pelaburan Amerika Syarikat ini, Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menawarkan value proposition kepada Amerika Syarikat melalui peningkatan pelaburan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) dan kerjasama antara Malaysia Airlines Berhad (MAB) dengan The Boeing Company (Boeing).

• Malaysia merupakan negara yang kompetitif dan mampu untuk melabur di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Kelebihan Malaysia ini telah saya jelaskan sewaktu pertemuan saya dengan Presiden Trump.

• Untuk makluman Dewan, pelaburan oleh KWSP di Amerika Syarikat pada ketika ini adalah sebanyak USD6 bilion dan KWSP telah bercadang untuk menambah pelaburan di antara USD3 bilion hingga USD4 bilion. Jumlah ini hanyalah 17% daripada jumlah keseluruhan pelaburan KWSP di luar negara.

• Untuk makluman ahli Dewan juga, pelaburan KWSP di luar negara bermula sejak tahun 2008. Setakat Jun 2017, pelaburan luar negara KWSP, iaitu 29% daripada jumlah keseluruah pelaburan Kumpulan tersebut, telah menyumbang sebanyak 32.5% kepada keseluruhan pendapatan KWSP pada suku ke-2 2017. Ini jelas menunjukkan bahawa, walaupun portfolio pelaburan tersebut kurang dari 30%, ia merupakan satu keputusan pelaburan yang telah memberi keuntungan yang signifikan kepada KWSP. Rakyat Malaysia yang mencarum dengan KWSP sudah tentunya akan menikmati keuntungan daripada pelaburan KWSP tersebut dalam bentuk dividen yang lebih tinggi berbanding sekiranya KWSP hanya melabur di dalam negara yang pasarannya terhad.

• Selain dari itu, Khazanah pula memiliki pelaburan bernilai USD400 juta dalam syarikat berteknologi tinggi di Silicon Valley dan sedang meneliti beberapa pelaburan baru dalam usaha meningkatkan dana pelaburan di negara tersebut.
Tuan yang di-Pertua,

• Perlu ditegaskan bahawa keputusan untuk membeli pesawat Boeing telah dibuat oleh pihak pengurusan MAB, Boeing serta Lembaga Pengarah tanpa campur tangan politik sama sekali. Perkara ini telah dijelaskan oleh mantan Ketua Pegawai Eksekutif MAB, Encik Peter Bellew baru-baru ini. Pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) di antara MAB dan Boeing dengan pembelian pesawat-pesawat baru dan penyelenggaraan pesawat merupakan pelaburan jangka panjang MAB dan ia adalah sejajar dengan pelan transformasi MAB. Saya percaya, dengan pelaburan ini, MAB akan dapat memperkukuhkan kedudukan syarikat penerbangan nasional yang secara tidak langsung akan menyumbang ke arah mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan berkaitan industri penerbangan, pembuatan dan perkhidmatan.

Tuan yang di-Pertua,

• Saya berpendapat adalah amat penting supaya Malaysia dipandang secara adil (fair) oleh Amerika Syarikat dalam usaha Pentadbiran Presiden Trump untuk merencanakan polisi ekonomi, perdagangan dan pelaburan Amerika Syarikat. Ini adalah kerana Amerika Syarikat merupakan kuasa ekonomi terbesar dunia. Malaysia, sebagai sebuah negara yang mengamalkan perdagangan terbuka, tidak dapat tidak, akan terkesan sekiranya Amerika Syarikat mengamalkan sikap trade protectionist yang akan menyukarkan akses pasaran ke negara tersebut.

• Selain dari itu, sejajar dengan sentiment Amerika Syarikat sepertimana yang telah saya nyatakan tadi, Malaysia perlu mengambil peluang ini untuk memperkukuhkan hubungan yang lebih holisitk dengan Amerika Syarikat melalui peningkatan pelaburan sedia ada. Pelaburan jangka panjang ini bukanlah satu perkara baru. Malahan peningkatan jumlah pelaburan Malaysia di Amerika Syarikat dijangka akan memberi pulangan yang memberangsangkan kepada negara. Justeru, tindakan sesetangah pihak yang sengaja menyalah ertikan “strengthening the US economy” dengan niat untuk memperlekeh usaha kerajaan amatlah mendukacitakan. Hakikatnya sebarang keputusan yang dibuat oleh Kerajaan adalah untuk kebaikan negara.

Tuan yang di-Pertua,

• Berkenaan hal Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA), saya dan delegasi Malaysia telah mengadakan sesi dialog bersama ahli-ahli Kongres Amerika Syarikat telah menyarankan agar negara tersebut kekal bersama ahli TPPA yang lain untuk menjayakan Perjanjian ini.

• Sekiranya perkara ini tidak berhasil, saya telah mencadangkan agar model TPPA ini digunakan sebagai rangka kepada perjanjian perdagangan dua hala seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement (FTA)) antara Malaysia dan Amerika Syarikat, yang telah tertunda sejak 2008.

• Untuk makluman Dewan, walaupun Amerika Syarikat telah menarik diri daripada TPPA, Malaysia dan Amerika Syarikat telah memberikan komitmen untuk meneruskan dialog duahala bagi membincangkan isu-isu perdagangan dan pelaburan menerusi Perjanjian Rangkakerja Perdagangan dan Pelaburan (Trade and Investment Framework Agreement – TIFA).

Tuan yang di-Pertua,

• Selain daripada membincangkan kerjasama dua hala Malaysia dan Amerika Syarikat, beberapa isu antarabangsa telah turut dibincangkan dengan Presiden Trump. Antaranya adalah situasi di Semenanjung Korea, penindasan terhadap etnik Rohingya di Myanmar dan isu-isu berkenaan Laut China Selatan.

Tuan Yang di-Pertua,

• Mengenai keadaan di Semenanjung Korea, kedua-dua negara telah menyuarakan kebimbangan ke atas keselamatan dan keamanan di rantau Asia Pasifik yang diancam oleh tindakan Korea Utara yang menjalankan program ujian nuklear dan ujian peluru berpandu balistik. Saya telah menyatakan bahawa Malaysia telah mengambil langkah untuk mematuhi kesemua Resolusi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) yang berkaitan dengan ancaman Korea Utara, antaranya dengan  mengurangkan bilangan pegawai diplomatik Korea Utara. Malaysia juga sedang mempertimbangkan hubungan dengan Korea Utara dari pelbagai aspek termasuk hubungan diplomatik, politik dan ekonomi. Malaysia sedang mempertimbangkan untuk menutup Kedutaan Besar Malaysia di Pyongyang dan memindahkan akreditasi dari Beijing. Malaysia juga kini telah memperkenalkan visa untuk kemasukan warganegara Korea Utara ke negara ini.

Tuan yang di-Pertua,

• Hubungan duahala Malaysia dan Amerika Syarkat tidak dapat dipisahkan dari segi keselamatan, pelaburan dan ekonomi memandangkan kedua-dua negara sudah menjadi rakan strategik sejak berpuluh tahun yang lalu. Sebagai Kerajaan yang bertanggungjawab, kita akan berusaha sedaya upaya untuk menarik seramai boleh pelabur asing ke negara ini dan pada masa yang sama meluaskan lagi pelaburan di luar negara untuk manfaat negara dan rakyat.

• Hubungan dua hala Malaysia dan Amerika tidak boleh dinilai dari segi trade-figure sahaja. Hubungan ini perlu dilihat dari pelbagai aspek yang melangkaui batas ekonomi dan pelaburan. Hubungan diplomasi yang baik haruslah bersifat lebih holistik serta mencakupi aspek keselamatan serantau, people-to-people dan sebagainya.

Tuan yang di-Pertua,

• Layanan istimewa yang diterima oleh saya dan delegasi Malaysia oleh Presiden Trump dan ahli-ahli Kabinet merupakan satu menifestasi keakraban persahabatan yang terjalin antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Kesungguhan Amerika Syarikat untuk memahami situasi dan tindakan yang telah diambil oleh Malaysia dalam pelbagai isu antarabangsa menunjukkan bahawa kita mempunyai keupayaan untuk mengenengahkan isu-isu berkepentingan bersama kepada kuasa-kuasa besar dunia

Leave a Reply