Berbesar hati menerima kunjungan KeBawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri…

By Tuesday November 4th, 2014 No Comments

Berbesar hati menerima kunjungan KeBawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam, Sultan Hasanal Bolkiah pada Majlis Perundingan Tahunan Pemimpin Malaysia – Brunei ke-18 semalam untuk berbincang mengenai isu-isu serantau. Anda boleh baca lebih lanjut mengenai majlis tersebut di http://www.najibrazak.com/bm/blog/rundingan-tahunan-malaysia-brunei/Original post: https://www.facebook.com/najibrazak/photos/a.10151787553305952/10152378335830952/?type=3

Leave a Reply