BlogInternational Relation

Anugerah Kepimpinan Islam Global 2014

By Thursday October 30th, 2014 No Comments

Alhamdulillah, saya berbesar hati menerima Anugerah Kepimpinan Islam Global (GIFA) 2014. Anugerah ini adalah bukti pengiktirafan kepada sumbangan Malaysia dalam bidang kewangan Islam. Insya-Allah, saya yakin usaha berterusan Malaysia dalam mewujudkan kesedaran lebih mendalam mengenai perbankan serta perkhidmatan kewangan Islam di arena antarabangsa, terutamanya melalui persidangan seperti WIEF edisi ke-10 kali ini di Dubai, akan menyemarakkan kerjasama baru yang inovatif dalam kalangan negara-negara Islam dan seterusnya merangsang pertumbuhan ekonomi Islam. – Foto BERNAMA

UAE18_281014_WIEF

Leave a Reply