Monthly Archives

June 2010

Press Statement

Rombakan Kabinet

PELANTIKAN MENTERI DAN TIMBALAN-TIMBALAN MENTERI  ------------------------------------------------------------------------------------------- Adalah dimaklumkan bahawa selaras dengan perenggan (b) Fasal (2)…
chrissychin@protonmail.com
Tuesday June 1st, 2010